Email : gelisee.nop@gmail.com Tel : 02-101-6355 ,082-088-6121

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

NATURAL ORIGIN PRODUCTS CO.,LTD. บริษัท เนเชอรัลออริจินโปรดักส์

79/3 ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนน ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 79/3 Rd. Prasertmanukij 29 separate 2 Lat Phrao Bangkok 10230 Thailand. Email: gelisee.nop@gmail.com

IG : gelisee_ Tel : 02-101-6355,082-088-6121 Line ID : gelisee

 

ประวัติความเป็นมา

           6 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการก่อตั้งบริษัท Natural Origin Products รองศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตววิทยา ท่านหนึ่งพบว่าสมาชิกในครอบครัวหลายคน เริ่มประสบกับปัญหาผิวหนังแพ้ง่าย ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวมาก่อน ซึ่งปัญหาผิวหนังแพ้ง่ายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และรวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจด้วย ท่านจึงได้เริ่มค้นหาสาเหตุ และหาวิธีการแก้ไข โดยมีแนวคิดว่า หากสมาชิกทุกคนในบ้าน ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรง น่าจะเป็นทางออกที่ดี และสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้

           ท่านจึงได้เริ่มต้นค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เจลอาบน้ำ แชมพู และเจลล้างหน้า โดยเริ่มจากการผลิตเพื่อใช้กับสมาชิกในครอบครัวก่อน หลังจากที่สมาชิกในครัวเรือนใช้แล้วเห็นผล โดยจะเห็นได้จากอาการแพ้ของผิวหนัง ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงได้มีแนวคิดที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดลองใช้อย่างได้ผลของสมาชิกในครอบครัว เผยแพร่ไปยังสังคมในวงกว้าง ท่านจึงได้เริ่มโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยนำความเชี่ยวชาญจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มจากตัวท่านเองซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความผิดปกติในตัวอ่อน (teratology) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเตรียมเนื้อเยื่อ (animal tissue technique) สามีซึ่งสำเร็จปริญญาเอกทางการจัดการสิ่งแวดล้อม มีตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์) และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมลพิษ บุตรชายและบุตรสาว ซึ่งสำเร็จปริญญาทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ยา การวิจัย มีความรู้ในเรื่องชีวเคมี และสารพิษต่าง ๆ ซึ่งโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้มีการค้นคว้าจากงานวิจัยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้มีการวิจัยเชิงทดลองกับกลุ่มผู้สนใจที่มาอาสาใช้ผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ และการวิจัยในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้มีการทดลองซ้ำหลายครั้ง รวมใช้เวลาถึง 4 ปีอย่างต่อเนื่อง หลังจากผลการวิจัยที่ได้ผ่านการทดลอง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ท่านก็ได้นำผลการวิจัยดังกล่าว ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และยื่นขอจกทะเบียนกับ องค์การอาหารและยา (อย.) จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผู้บริโภคจะได้ใช้ จะมีคุณภาพที่ไว้วางใจได้ มีความอ่อนโยน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        ทางเราใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ทุกผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังใช้ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่เราทุกคน (ผู้ผลิต) ได้ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันเช่นกันเราในฐานะผู้ผลิต มีความสำนึกในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเห็นว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ของสังคมยังคงมีความเสี่ยงต่อการรับสารเคมีเข้าไปสะสมในร่างกายอย่างต่อเนื่อง และผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมก็จะเห็นได้จาก สถิติของการเจ็บป่วยในโรคที่ไม่ติดต่อของประเทศไทย ที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรคมะเร็ง ด้วยเหตุนี้ บริษัท natural origin products จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญ ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนบรรเทาปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้มีทางเลือกใหม่ ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีรุนแรง สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ มาจากสารตั้งต้นธรรมชาติสูงถึง 99 % มีความอ่อนโยน เป็นธรรมชาติ และมีความปลอดภัยสูงสุด